W dniach 22-24 października 2018 r. odbył się zorganizowany przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego

, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Fundację Paradyż Zjazd Katedr Prawa Finansowego. Obowiązki kierownika naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Zjazd Katedr Prawa Finansowego objął dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ. W skład komitetu organizacyjnego weszli wszyscy pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, dr Rafał Bucholski, dr Marta Górka, dr Ewaryst Kowalczyk, dr Przemysław Sztejna, dr Wiktor Trybka, dr Ewa Żołnierczyk, oraz mgr Andrzej Tatara. Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym: Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Miasta Zielona Góra.

Zjazd Katedr Prawa Finansowego otworzył dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ, który powitał gości i życzył im owocnych obrad. Otwarciu konferencji towarzyszyły wystąpienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UZ prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz, Prezesa SKO w Gorzowie Wielkopolski dr Przemysława Kledzika, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Ryszarda Zajączkowskiego, prof. dr hab. Adam Mariańskiego i prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic. Tytułowym tematem przewodnim Konferencji stały się „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania”. Obrady obywały się w salach konferencyjnych Pałacyku Mierzęcin. Celem Zjazdu była próba zdiagnozowania teoretycznych i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa finansowego. Zgodnie z założeniami organizatorów obrady stworzyły płaszczyznę do prowadzenia dyskursu naukowego i przyczyniły się do ustalenia doktrynalnych problemów oraz praktycznych barier w prawidłowym kształtowaniu treści prawa finansowego, a także jego funkcjonowania. Uwagę zwrócono również na nie mniej istotne wyzwania, jakie dla przedstawicieli doktryny tworzą dynamiczne zamiany stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych, które wymuszają potrzebę opracowania nowych koncepcji prawnofinansowych oraz poszukiwania właściwych rozwiązań problemowych zagadnień. Prelegenci wygłaszali przygotowane referaty w czterech blokach tematycznych: stanowienie i stosowanie prawa finansowego, teoretyczne i praktyczne aspekty prawa daninowego, teoretyczne i praktyczne aspekty prawa budżetowego, teoretyczne i praktyczne aspekty prawnofinansowej regulacji rynków finansowych.

Tradycyjnie Zjazd Katedr stanowił możliwość spotkania znajomych przedstawicieli nauki z różnych ośrodków. Zacieśnianiu więzów współpracy służyły nie tylko przerwy kawowe i toczące się w kuluarach rozmowy, ale w szczególności uroczysta kolacja zorganizowana w Mierzęcinie. Referaty wygłoszone na Zjeździe Katedr zostaną opublikowane w wydawnictwie C.H.Beck w 2019 r. Zarówno uczestnicy Konferencji, jak i jej organizatorzy podkreślali w licznych wystąpieniach, że podjęta po dłuższej przerwie przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego UZ cenna inicjatywa stwarza impuls do organizowanie cyklicznych spotkań środowiska naukowców zainteresowanych problematykę prawnofinansową w odnowionej formule Zjazdu Katedr.

 • kpaif-zkpf-03
 • kpaif-zkpf-04
 • kpaif-zkpf-02
 • kpaif-zkpf-05
 • kpaif-zkpf-06
 • kpaif-zkpf-07
 • kpaif-zkpf-08
 • kpaif-zkpf-09
 • kpaif-zkpf-10
 • kpaif-zkpf-11
 • kpaif-zkpf-12
 • kpaif-zkpf-13
 • kpaif-zkpf-14
 • kpaif-zkpf-15
 • kpaif-zkpf-16
 • kpaif-zkpf-17
 • kpaif-zkpf-18
 • kpaif-zkpf-19
 • kpaif-zkpf-20
 • kpaif-zkpf-21
 • kpaif-zkpf-22
 • kpaif-zkpf-23
 • kpaif-zkpf-24
 • kpaif-zkpf-25
 • kpaif-zkpf-26