Projekt związany z rozpowszechnianiem wiedzy o prawie autorskim oraz zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi w wymiarze europejskim

SZCZEGÓŁY >>>

Termin wstępnej selekcji kandydatów do nagrody upływa 15 listopada 2018 r.