Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

16 listopada rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentujemy temat „Start-up'y i przedsiębiorczość”.

Wystąpią m.in.: dr. Anna Kościółek, prof. Dariusz Szostek, prezes WIB Waldemar Zbytek: „Gdzie szukać inspiracji w nauce przedsiębiorczości dzieci, młodzieży i studentów?”, Mirosław Chudy (przedstawiciel WE UR), Mariusz Kornak Dyrektor Regionalny ds. mikroprzedsiębiorstw Banku PEKAO SA.

Zaproszeni goście przedstawią wystąpienia dotyczące zagadnień dotyczących prawnej i ekonomicznej strony startupów jako części świata przedsiębiorców, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników. Debata będzie transmitowana online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku). Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu. W trakcie wydarzenia uruchomiony zostanie także formularz konkursowy – osoby, które poprawnie odpowiedzą na zawarte w nim pytania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

PLAN

Rozpoczęcie o godz. 11.30, sala 103

 1. Przywitanie przez Prezesa Zbytka oraz przez prof. Dariusza Szostka
  - przedstawienie zasad projektu
  - informacja o transmisji
  - slajd przedstawiający terminy kolejnych spotkań
  - informacja o dostępności poprzednich nagrań
  - informacja o planowanym teście dla osób, które wezmą udział online lub odsłuchają wszystkie spotkania
  - przypomnienie o konkursie i możliwości zadawania pytań także online
  Czas trwania: ok. 4 minut
 2. Wykład 1 – dr Anna Kościółek – Start up’y a przedsiębiorczość aspekty prawne – Wydział Prawa UR
  Czas trwania: ok. 20 minut
 3. Przypomnienie o konkursie.
  Czas trwania: ok. 2 minut
 4. Wykład 2 – Mariusz Kornak - Dyrektor Regionalny ds. mikroprzedsiębiorstw Banku PEKAO SA
  Czas trwania: ok. 20 minut
 5. Przypomnienie o konkursie, a także o możliwości zadawania pytań podczas debaty
  Czas trwania: ok. 1 minut
 6. Wykład 3 – Mirosław Chudy - Wydział Ekonomii UR
  Czas trwania: ok. 20 minut 7.
 7. Wykład 4 – Waldemar Zbytek: „Gdzie szukać inspiracji w nauce przedsiębiorczości dzieci, młodzieży i studentów?
 8. Przypomnienie o konkursie, a także o możliwości zadawania pytań podczas debaty
  Czas trwania: ok. 1 minuty
 9. Debata – Dariusz Szostek
  Czas trwania: ok. 20 minut
 10. Rozwiązanie konkursu. Informacja o kolejnym spotkaniu. Zaproszenie do oglądania materiałów dotyczących tej edycji.
  Czas trwania: ok. 3 minut

Zakończenie max. 14.00 w zależności od pytań w debacie.

Link do streamingu kolejnej edycji SBiF: wkrótce