Od lipca 2018 r. KTP stała się jednostką UNESCO w dziedzinie badań bioetycznych (UNESCO Bioethics Unit) i bierze udział w międzynarodowej wymianie badań i informacji z tej dziedziny.

Przewodniczącą jednostki została dr hab. M. Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

http://www.unesco-chair-bioethics.org/?page_id=12