DEBATA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W UJĘCIU HISTORYCZNO-PRAWNYM

22 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji miała miejsce debata pt. „100 lat niepodległości Polski w ujęciu historyczno-prawnym”. Debatę poprzedziły prelekcje Prof. Bernadetty Nitschke-Szram pt. „11 listopada 1918 r. jako symbol odzyskanej niepodległości, Prof. Wojciecha Staszewskiego pt. „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego” oraz Prof. Andrzeja Bisztygi pt. „Konstytucje odrodzonej Rzeczypospolitej”. Wprowadzenia do debaty i moderacji podjął się Prof. Jarosław Kuczer. Wystąpienia stały się podstawą dla mającej miejsce następnie debaty. Zarówno pracownikom naukowym, jak i studentom oraz młodzieży licealnej dziękujemy za jej wysoki poziom. 

  • wpa-debata100latJK
  • wpa-debata100latAB
  • wpa-debata100latWS

Plan obrad

WPROWADZENIE

Prof. Jarosław Kuczer

WYSTĄPIENIA

Prof. Bernadetta Nitschke-Szram
"11 listopada 1918 roku jako symbol odzyskanej niepodległości"

Prof. Wojciech Staszewski
"Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego"

Prof. Andrzej Bisztyga
"Konstytucje Odrodzonej Rzeczypospolitej"

 

22 listopada 2018 Zielona Góra , Pl. Słowiański 9, sala 104, godz. 15.00