Szanowni Studenci,

informuję, że w dn. 1 października 2018 r. Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ wprowadzono na Uczelni indeks elektroniczny, który zastąpi dotychczasowy indeks papierowy. Jednocześnie również 1 października 2018 roku wszedł w życie nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (wprowadzony Uchwałą nr 283 Senatu UZ z dn. 26.09.2018 r.).Wszystkich studentów proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Proszę również zapoznać się z informacją od Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego

Proszę również na bieżąco aktualizować w dziekanacie Wydziału dane, zwłaszcza adres mailowy.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ