Profesor Ivan Pankevych prowadzi wykłady jako profesor wizytujący na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium

Na zaproszenie Pani profesor Marii Przyshlak - Rektora Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Ivan Pankevych w dniach 19 listopada – 06 grudnia 2018 roku prowadzi szereg wykładów dotyczących prawa wyborczego i systemów wyborczych krajów członkowskich Unii Europejskiej dla studentów kierunku „Prawo” na Wydziale Nauk Państwowych i Ekonomicznych wymienionego Uniwersytetu. Założony w 1921 roku Ukraiński Wolny Uniwersytet w Monachium jest jedną z najstarszych prywatnych uczelni wyższych w Niemczech, składa się on z trzech wydziałów i na podstawie Decyzji Ministerstwa Edukacji Bawarii Nr XI 60710 z dnia 16 września 1950 roku posiada uprawnienia do nadawania stopni magistra, doktora i doktora habilitowanego. 

  • kpk-Rektor-UWU
  • kpk-wyklad-UWU