16 listopada br. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy regulacji zamówień publicznych”. Organizatorem Konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UZ.

Celem Konferencji było przedstawienie i analiza węzłowych problemów dotyczących zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów Konferencja stała się okazją do omówienia kluczowych kwestii teoretycznoprawnych, dogmatycznych oraz zagadnień pozostających z ścisłym związku z praktyką stosowania prawa zamówień publicznych. Niewątpliwym walorem Konferencji był rzeczowy, zorientowany na zdiagnozowanie konkretnych kwestii charakter wystąpień prelegentów oraz towarzyszących im dyskusji.

Gospodarzem wydarzenia była Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Pani prof. Hanna Paluszkiewicz, a wśród Gości specjalnych była Pani Dyr. Jolanta Knapińska z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Pani Małgorzata Rakowska.

W Konferencji wzięli udział w charakterze prelegentów przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich, naukowych, administracji publicznej oraz kancelarii prawniczych. Konferencja objęta była patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbiety Polak, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddziału w Zielonej Górze, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników oraz stała się kolejną sposobnością do budowania obecności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w polskim środowisku badaczy, a także praktyków prawa zamówień publicznych.

http://www.konferencjazp.wpa.uz.zgora.pl/

  • kpaf-problemy-zamowien2018-01
  • kpaf-problemy-zamowien2018-02
  • kpaf-problemy-zamowien2018-03