W dniu 21 listopada 2018 r. Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UZ, kierowanej przez dr hab. Andrzeja Bisztygę, prof. UZ, gościła senatora RP dr Piotra Zientarskiego.

Dr Piotr Zientarski jest senatorem RP od 2005 r., a aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP.

Spotkanie w Zielonej Górze dotyczyło wspólnej realizacji wraz z pracownikami Katedry, pod kierownictwem senatora Piotra Zientarskiego, projektu pt. Oddziaływanie międzynarodowych i europejskich standardów praw człowieka na wewnętrzny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Finalnym etapem, podsumowującym projekt , będzie publikacja monografii.