Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

4 grudnia zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentujemy temat „Kredyty i co dalej?”.

Zaproszeni goście przedstawią wystąpienia dotyczące zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych aspektów udzielania i zaciągania kredytów w działalności przedsiębiorstw, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników. Debata będzie transmitowana online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białym-stoku). Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu.

Link do streamingu dostępny będzie na stronie wykladnia.pl przed rozpoczęciem spotkania. 

SALA 104, pl. Słowiański 9