Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UZ dr Piotr Mysiak został ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

To agencja Komisji Europejskiej, która zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi m.in. na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport czy aktywność obywatelską. Jej misją jest wspieranie Komisji Europejskiej w realizacji i prowadzeniu projektów oraz funduszy we wspomnianych obszarach. Jednym z najbardziej znanych programów EACEA jest program Erasmus+ promujący wymianę międzynarodową w szkolnictwie wyższym. To właśnie w tej dziedzinie doceniono kwalifikacje dr. P. Mysiaka, który jako niezależny ekspert weźmie udział już w najbliższej sesji oceny projektów zgłoszonych do konkursu w 2019 roku Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education (EAC/A03/2018).

Serdecznie gratulujemy nominacji.