W związku z przedłożoną przez Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 30 stycznia 2019 roku koncepcją pt. „Wdrażanie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – proponowane rozwiązania” informujemy, że na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę wyrażającą swoje stanowisko w sprawie sposobu i zakresu wdrażania Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz zmian dotyczących miejsca i roli Wydziału Prawa i Administracji.

Uchwała RW WPiA 08.02.2019