Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 19 marca (wtorek) o godzinie 17.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji: Plac Słowiański 9 (sala 204).

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan

Profesor Jacek Mazurkiewicz
Uniwersytet Zielonogórski

na temat:

„Rozwodzić" jest przeciwieństwem „zwodzić", czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego

 

Z góry dziękuje za przekazanie zaproszenia wszystkim zainteresowanym osobom.

Z serdecznymi pozdrowieniami pozostaje

Arkadiusz Wudarski