Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UZ zapraszają studentów na prezentacje i warsztaty, które odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w budynku przy ul. Plac Słowiański 9 (A-41) o godzinie 13.00 (sala 104).

Spotkanie będzie obejmować przedstawienie zasad funkcjonowania KSAP oraz zasad naboru pracowników do służby cywilnej.

KSAP powstała w 1991 r. na wzór francuskiej École nationale d'administration (ENA) z myślą o kształceniu elit w korpusie służby cywilnej przygotowanej do zarządzenia państwem w momencie ustrojowych przemian. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Szkoła działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, uchwaloną przez Sejm RP 14 czerwca 1991 roku. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, który powołuje jej dyrektora. Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze otwartego, konkursowego postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim. Kształcenie w Szkole trwa dwadzieścia miesięcy. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ponadto stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym organizuje szkolenia dla administracji publicznej. Szczególnym zadaniem KSAP jest organizacja naboru urzędników do korpusu służby cywilnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!