W dniu 18 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wydziałowy etap III ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym. Konkurs organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego.

W konkursie wzięło udział 29 uczestników, studentów III, IV i V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa. W pierwszym etapie studenci rozwiązywali test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu zakwalifikowali się:

I miejsce - Łukasz Blatkiewicz, III rok
II miejsce - Marta Szachowicz, III rok
III miejsce (ex aequo) - Sylwia Lisowska, III rok; Natalia Wałejko, V rok i Maciej Dziurdziewicz, V rok.

W drugim etapie studenci rozwiązywali kazus z zakresu prawa cywilnego procesowego. Po ich sprawdzeniu Komisja konkursowa w składzie dr Magdalena Skibińska i dr Zbigniew Woźniak postanowiła przyznać:

I miejsce – Marcie Szachowicz
II miejsce – Łukasz Blatkiewicz
III miejsce – Sylwia Lisowska

Pani Marta Szachowicz oraz Pan Łukasz Blatkiewicz będą reprezentowali nasz wydział 10 maja 2019 r. w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Postępowaniu cywilnym, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy za uczestnictwo a laureatom serdecznie gratulujemy!

W imieniu Komisji konkursowej

Dr Magdalena Skibińska