Uprzejmie informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przyjęła profesor Arkadiusza Wudarskiego do Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Studia Prawnicze”.

„Kwartalnik „Studia Prawnicze” jest renomowanym czasopismem naukowym, o ugruntowanej od 40 już lat pozycji na rynku wydawnictw prawniczych. Czasopismo to od samego początku jest wydawane przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Tym, co wyróżnia ten kwartalnik od innych czasopism prawniczych jest jego teoretyczny charakter. Na łamach “Studiów Prawniczych” w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia prawne związane z transformacją ustroju politycznego i ekonomicznego państwa (m.in. prawo spółek, prawo antymonopolowe, prawo własności przemysłowej i intelektualnej, prawo podpisu elektronicznego). Znaczna część publikacji poświęcona jest najbardziej fundamentalnym prawom jednostki. Ważnym wątkiem, który przewija się w prezentowanych studiach, są refleksje nad potrzebą przewartościowań w prawie i w nauce prawa pod wpływem prawa europejskiego, zwłaszcza prawa wspólnotowego. Ponadto w kwartalniku publikowane są artykuły i eseje dotyczące rozwoju idei praw człowieka i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego.”

Zachęcamy do publikowania wyników badań w „Studiach Prawniczych”.