Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

zapraszają na wykład gościnny

Profesor Tatjany Josipović na temat: 

Nowe wyzwania chorwackiego prawa cywilnego w ujęciu porównawczym

Wykład odbędzie się 9 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 14.30
sala 044, budynek A-10 (Wydział Mechaniczny), ul. Szafrana 4.

Ogłoszenie