Uprzejmie informujemy, że profesor A. Wudarski został powołany na członka kuratorium Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w Wiedniu (Forschungsinstitut für Mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht – FOWI).

Instytut prowadzi swoją działalność badawczą na Uniwersytecie Ekonomicznym od 1992 r. W jego skład wchodzi ponad 80 członków krajowych (austriackich) i zagranicznych, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, gospodarczego oraz prawniczego. Instytut specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, handlowym, upadłościowym, bankowym, europejskim prywatnym. W tym zakresie sporządza ekspertyzy oraz koordynuje i uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych. Profesor Wudarski współpracuje z Instytutem od ponad 20 lat. Kuratorium jest organem nadzorczym i doradczym uczestniczącym w kształtowaniu i rozwoju Instytutu.

Więcej: https://www.wu.ac.at/fowi/verein