W dniu 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UZ. Organizatorem konkursu był mgr Kornel Sadowski, u którego w bieżącym semestrze studenci odbywają zajęcia z kazuistyki z postępowania cywilnego.

Zadaniem uczestników konkursu było wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu cywilnym. W Jury Konkursu zasiedli SSR Ewa Niezabitowska, adw. Katarzyna Tomczak i adw. Piotr Majchrzak. Jurorzy z aprobatą ocenili poziom wszystkich wystąpień studentów i szczegółowo omówili mocne strony przemówień przyznając nagrody następującym studentom:

  • I miejsce: Katarzyna Cimek,
  • II miejsce: Łukasz Rouba,
  • III miejsce: Marcin Ruszkowski,
  • Wyróżnienie: Klaudia Wojcieszak.

Nagrodami w konkursie, oprócz preferencyjnych zasad uzyskania zaliczenia z kazuistyki z Postępowania cywilnego, była książka pt. "Przygotowanie do aplikacji prawniczych" w zakresie prawa cywilnego, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, której autorami są pracownicy naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom oraz zachęcamy ich do podejmowania kolejnych wyzwań.