Zaproszenie

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej modernizacji prawa cywilnego, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku w Warszawie, w sali wykładowej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4, pod tytułem: „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”.

Uprzejmie informujemy, że w ramach konferencji odbędzie się prezentacja książki „Polska Komparatystyka Prawa”. Publikacja zawiera wyniki badań, które zostały przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu naukowego realizowanego przy współpracy Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Uniwersytetu Zielonogórskim, Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz czasopisma „Rejent”. W badaniach aktywnie uczestniczyli pracownicy Katedry oraz członkowie Kola naukowego prawa cywilnego naszego Uniwersytetu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://rejent.com.pl/3908/Aktualności