Z przyjemnością informujemy, ze dr Joanna Markiewicz-Stanny z Katedry Teorii Prawa przebywała na dwutygodniowym stażu naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Uppsali (25.04.0 - 8.05.2019).

Zaproszenie dla dr Markiewicz-Stanny wystosowała prof. Rebecca Thorburn Stern, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, której zainteresowania naukowe są skoncentrowane na problematyce ochrony praw dziecka i prawa uchodźczego. Ośrodek uniwersytecki w Uppsali specjalizuje się w studiach nad prawem migracyjnym tym bardziej więc cennym jest, że dr J. Markiewicz-Stanny miała możliwość zaprezentowania wyników swoich badań na zorganizowanym w tym celu seminarium. W dniu 7 maja 2019 r. wygłosiła ona wystąpienie pt. Immigrant detention in the international human rights law - implications for national legal systems, do którego komentarz na tle prawa i praktyki szwedzkiej wygłosił dr Simon Andersson reprezentujący tamtejszy uniwersytet. Seminarium miało charakter studium eksperckiego; wzięli w nim udział naukowcy zaangażowani aktualnie w projekty badawcze związane z migracją i ochroną praw człowieka w tym m.in. w projekt Lund/Uppsala Migration Law Network L/UMIN.