Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi w tym roku swoje V-lecie a kulminacyjnym momentem tej rocznicy będą dwa wydarzenia, które wpisują się w tradycje akademickie i świadczą o nieustannym rozwoju WPiA UZ.

Mianowicie to właśnie nasz Wydział będzie tym razem gospodarzem Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych – cyklicznego już spotkania, które stanowi ugruntowaną formułę międzyuczelnianej współpracy środowisk prawniczych. Zapewne będzie to okazja do dyskusji i wymiany poglądów na temat reformy szkolnictwa wyższego, do których inspiracji dostarczy odbywająca się jednocześnie Konferencja Naukowa „Nauka i nauczanie prawa w świetle ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy”


Komitet naukowy:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Członkowie:
dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski,prof. UZ
Wiceprzewodnicząca: dr Anna Chodorowska

Członkowie:
dr Rafał Bucholski
dr Leszek Kaczmarski
dr Joanna Markiewicz-Stanny
dr Justyna Michalska
dr Magdalena Skibińska
dr Alfred Staszak
dr Robert Wysocki