Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda uhonorował dr hab. Andrzeja Gorgola prof. UZ Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Krzyżem Wolności i Solidarności, ustanowionym przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje. To wyjątkowe odznaczenie państwowe zostało wręczone Panu Profesorowi przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w rocznicę strajków Lubelskiego Lipca 1980 r w trakcie uroczystości w Świdniku.