Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego, a to jej Kierownik dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ w dniu 13 września br. wzięli udział w I Międzynarodowym Forum Ekspertów „Ukraina - Europa: pomiędzy politycznymi deklaracjami a ocenami ekspertów” zorganizowanym na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego imienia Ivana Franki przy udziale Centrum Koordynacji Dialogu Międzynarodowego Ukraina - Unia Europejska.

W wystąpieniach prelegentów oraz w zainspirowanych nimi eksperckich dyskusjach zarysowały się następujące obszary dyskusyjne: 1.polityczna ocena współczesnych stosunków międzynarodowych - od teorii do praktyki - metodologia oraz metody eksperckiej analizy, 2.krajowe mechanizmy kształtowania i wykorzystania opinii eksperckich w procesie formułowania międzynarodowych ustaleń oraz 3.znaczenie systemu eksperckiego w kształtowaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa. W Forum uczestniczyli m.in. eksperci z Ukrainy, Polski, Słowacji i Węgier.