Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz przebywali we wrześniu br na Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Środowiskowej, który jest naukowo - edukacyjną placówką o stuletniej tradycji.

Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ pragnie nawiązać naukowe kontakty z Instytutem Prawa tego Uniwersytetu. Obydwaj profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali przyjęci przez prorektorów Uniwersytetu, to jest przez prof. Walerego Sorokę oraz prof. Natalię Sawinę oraz przez dyrektora Instytutu Prawa prof. Walerego Cymbaluka. Jako profesor gościnny Uniwersytetu prof. Andrzej Bisztyga przedstawił wykład dla studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Równem poświęcony znaczeniu i roli zasad naczelnych obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

wykład prof. Bisztygi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Równem

wykład prof. Bisztygi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Równem