Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ dr hab. Andrzejowi Bisztydze, prof. UZ został nadany tytuł honorowego doktora Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa w ukraińskim Łucku.

Jednym z wiodących kierunków kształcenia Akademii jest prawo. Uroczystość zgromadziła Władze Uczelni, członków jej Rady Naukowej, studentów oraz gości. W uroczystości w dniu 10 września br wzięli udział m.in. zastępca Przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej prof. Roman Karpiuk, mer Łucka Grigorij Pustowit, rektor Akademii prof. Ludmiła Stasiuk, prorektor Akademii prof. Anatol Wojnarowski. Podstawą nadania tytułu jest uchwała Rady Naukowej Akademii z dnia 30 sierpnia 2019 roku. Laudację wygłosiła Sekretarz Rady Naukowej Akademii prof. Inna Mezencewa a aktu uhonorowania dokonała Rektor Akademii prof. Ludmiła Stasiuk. Wykład prof. Andrzeja Bisztygi został poświęcony pojęciu zasad naczelnych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. Andrzej Bisztyga odbył także szereg rozmów w trakcie spotkania ze studentami Akademii oraz udzielił wywiadu lokalnej telewizji, w którym przedstawił perspektywy współpracy między ośrodkami akademickimi Ukrainy i Polski

Prorektor Akademii prof. A.Wojnarowski, prof. I.Pankiewicz, prof. A.Bisztyga, Rektor Akademii prof. L.Stasiuk, Zastępca Wołyńskiej Rady Obwodowej prof. Roman Karpiuk

 

Prof. Andrzej Bisztyga w trakcie wykładu