25 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmowa dotyczyła uruchomienia nowych kierunków studiów podyplomowych. Studia dają możliwość podniesienia kompetencji pracowników urzędu marszałkowskiego oraz jednostek podległych. Rozmawiano także o możliwościach współpracy wydziału z urzędem w zakresie usług prawnych.

http://lubuskie.pl/news/26341/806/O-wspolpracy-z-Wydzialem-Prawa-i-Administracji/