Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Kontakt:
Tel.: 68 328 2386, 797 977 231
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych, obrona doktoratu na podstawie rozprawy pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka” (1998), kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa” (2009);

 • Doktor honoris causa Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, Republika Kazachstanu (2018), Narodowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie, Republika Kazachstanu (2019) i Akademii Prawa i Technologii Odnawialnych w Łucku, Ukraina (2019); Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina (2021)
 • Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (2018);
 • Stypendysta Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN (Poznań), Hague Academy of International Law, British Council (University of Leicester), Salzburg Seminar of American Studies (Salzburg);
 • Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, recenzent 30 rozpraw doktorskich, w tym 23 w dyscyplinie nauki prawne i 7 w dyscyplinie nauki polityczne;
 • Uczestnik w 10 postępowaniach habilitacyjnych (recenzent, przewodniczący, członek komisji);
 • Członek 30 komitetów i rad naukowych periodyków prawniczych, w tym Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, Dyskursu Prawniczego i Administracyjnego, Studiów Orientalnych, Silesian Journal of Legal Studies, International Comparative Law Review of Palacky University, Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift;
 • Członek krajowych i międzynarodowych, prawniczych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego;
 • Nagradzany za osiągnięcia naukowe przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach;
 • Wiodące zainteresowania naukowe: wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona, zasady naczelne konstytucji, ustrój lokalny państwa, konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Autor około 200 publikacji naukowych w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, wydanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Kazachstanie, Białorusi, Ukrainie i Rosji;
 • Aktywny uczestnik ponad 130 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego oraz międzynarodowego publicznego;
 • Odbył staże naukowe w Pawłodarskim Uniwersytecie Państwowym im. Torajgyrowa w Pawłodarze (Wydział Prawa), Żetysuskim Państwowym Uniwersytecie im. Żansugurowa w Tałdy Kurganie (Wydział Prawa), Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania), Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (Wydział Prawa);
 • Profesor wizytujący w ośrodkach naukowych na Słowacji, Ukrainie i w Kazachstanie;
 • Recenzent artykułów naukowych w kilkunastu naukowych periodykach prawniczych, w tym w Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego, Przeglądzie Prawa i Administracji, Krytyce Prawa, Przeglądzie Sejmowym i European Journal of Public Matters;
 • Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii radcowskich, adwokackich i innych;
 • Ekspert prawny Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Ekspert Prawny Komisji Ustawodawczej Senatu RP; Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki; Członek Zespołu do spraw Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Ministrze Edukacji i Nauki; Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Medalem za Zasługi dla Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie i Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Patrz: andrzejbisztyga.pl

dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Nauki

Kontakt:
Tel.: 
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DR HAB. MARTYNA ŁASZEWSKA-HELLRIEGEL, LL.M.,PROF. UZ

Od 2014 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Teorii Prawa. W latach 1996-1999 asystent na UMK w Toruniu a od 1999 do 2014 r. asystent a następnie adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na UMK w Toruniu. W latach 1999-2003 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie uzyskując tytuł doktora prawa, w tym samym roku zdała egzamin radcowski. W latach 1997-1998 odbyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie zakończone uzyskaniem stopnia magistra prawa LL.M. W latach 1992- 1997 studiowała prawo na UMK w Toruniu. Podczas studiów wyjechała na dwuletnie studia ekonomiczne do Southern Oregon State College w USA gdzie w 1996 r. uzyskała stopień Bachelor of Arts in Economics.

Zainteresowania badawcze- zagadnienia etyki prawniczej i bioetyki w unormowaniach prawnych, komparatystyka prawnicza, ekonomiczna analiza prawa.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz polityki rodzinnej, jak i studiów interdyscyplinarnych i prawnoporównawczych dotyczących zagadnień etycznych i bioetycznych.

From 2014 until now a professor at the Law and Administration Faculty at the University of Zielona Góra (Poland) Chair in Legal Theory. In years 1996 -1999 lecturer at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and 1999-2014 in University of Szczecin. In 2014 habilitation (post-doctoral degree) in law, in 2003 doctor degree at the Humboldt University in Berlin. In 1997 Bachelor of Arts at the Southern Oregon State College USA. Research interests: bioethics, law theory and law philosophy, comparative law. Autor of many articles in ethics and medical ethics also in social security law and family policy.


 

ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych do spraw Kształcenia

Kontakt:
Tel.: 
Budynek: A-41, pokój 306
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urodzony w 1969 r. w Zielonej Górze Egzamin dojrzałości zdał w roku 1987 w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli. Duchowny katolicki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Studia teologiczne ukończył w 1993 r. magisterium z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W 1997 r. uzyskał magisterium i licencjat z prawa kanonicznego, a w roku 1999 magisterium z prawa w KUL. W 1999 r. rozpoczął studia doktoranckie, ukończone w roku 2001 obroną pracy doktorskiej. Rozprawę doktorską pt. „Opodatkowanie instytucji i osób duchownych Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1945-2001” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. Recenzentami byli natomiast: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski. Od 1 października 2001 r. podjął pracę w Instytucie Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 26 czerwca 2012 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, dziedzina prawo, specjalność prawo administracyjne. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Od 1 października 2014 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego. W kadencji 2016-2019 członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.