W dniach 23 – 26 listopada 2019 r. dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ wziął udział w konwencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) w San Francisco (USA).

ASEEES zrzesza organizacje naukowe, zajmujące się problematyką Europy Środkowo – Wschodniej. W konwencji wzięło udział ponad trzy tysiące uczestników z całego świata. Obrady konwencji ASEEES toczyły się w 795 sekcjach tematycznych. Zakres tematów podjętych w trakcie konwencji obejmował zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa był członkiem sekcji poświęconej akcji misyjnej rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w XIX i XX wieku. Honorowym gościem uczestników konwencji ASEEES był Prezydent RP Lech Wałęsa, który wygłosił wykład poświęcony przemianom w Europie Środkowo – Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.