W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Systemie Dziekanat wynikających z Uchwały Senatu (nr 559 z 2 października 2019 r.) oraz Zarządzenia Rektora (nr 65 z 2 października 2019 r.) dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego decyzją Kanclerz UZ w dniach od 02.01.2020 r. (czwartek) do 09.01.2020 r. (czwartek) włącznie nie będzie można korzystać z Systemu Dziekanat.

W ww. terminie pracownicy dziekanatu WPiA nie będą mogli wystawiać zaświadczeń, wydawać dyplomów ani wykonywać innych prac na kontach studentów zapisanych w systemie.