Rektor i Parlament Studencki zapraszają do udziału w konkursie AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Starostów grup/roku zapraszamy do dziekanatu pok. 305 po odbiór tokenów.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 27 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1)
Wydział Artystyczny,
Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii,
Wydział Nauk Biologicznych,
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie;

2)
Wydział Prawa i Administracji,
Collegium Medicum,
Wydział Mechaniczny,
Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska,
Wydział Humanistyczny;

3)
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4)
Wydział Fizyki i Astronomii (1)

(1) W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

WAŻNE!!! Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ. System zostanie uruchomiony w dniu 27 stycznia 2020 r.  

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.