Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w dniach 28 października – 15 listopada 2019 roku na zaproszenie Pani prof. Marii Pryszlak - Rektora Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium gościł jako profesor wizytujący na tej Uczelni.

W trakcie wizyty wygłosił szereg wykładów dotyczących prawa wyborczego i systemów wyborczych krajów członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy,a także korzystał z licznych zbiorów i archiwów uniwersyteckich prowadząc własne badania. Wykłady były adresowane do studentów kierunków „Prawo” oraz „Stosunki Międzynarodowe” Wydziału Nauk Państwowych i Ekonomicznych UWU. Podczas pobytu w Monachium prof. I. Pankiewicz spotkał się z także z Panią JM Rektor, której pogratulował wyboru na kolejną kadencję.