Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

zaprasza na międzynarodową konferencję:

Europejski wymiar konstytucji
Lubuskie Forum Prawa Konstytucyjnego

Termin: 23.04.2020

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra, sala 104


Department of Constitutional, European and Public International Law
Institute of Legal Studies, University of Zielona Gora

invites to the international conference

European Dimension of the Constitution
Lubusz Forum of Constitutional Law

Date: April 23, 2020

Faculty of Law and Administration University of Zielona Gora

Plac Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra, hall no. 104