Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz
Koło Naukowe Ius Laboris WPiAUZ,
Koło Naukowe Ius Publicum WPiAUZ
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność UZ
Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim
Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego

zapraszają na ogólnopolską konferencję:

Oddziaływanie związków zawodowych na kulturę prawną zakładu pracy

Termin: 22-23.05.2020