26 stycznia br w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia misji dyplomatycznej i pożegnania Ambasadora RK w Warszawie Margułana Baimukhana, który został powołany na funkcję Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu.

Gościem Ministra Baimukhana był m.in. Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga - wykładowca na kazachstańskich uniwersytetach oraz doktor honoris causa dwóch tamtejszych uczelni. INP UZ utrzymuje naukowe kontakty z ośrodkami akademickimi w Republice Kazachstanu a Uniwersytet Zielonogórski posiada podpisaną umowę o współpracy z prestiżową uczelnią prawniczą - Eurazjatycką Akademią Prawa w Ałmacie. Minister Margułan Baimukhan przekazał Władzom Rektorskim Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz całej uniwersyteckiej społeczności UZ życzenia sukcesów i dalszego rozwoju naukowych kontaktów z ośrodkami naukowymi i akademickimi w Republice Kazachstanu.

  • IMG_0033
    Wiceminister Spraw Zagranicznych RK Margułan Baimukhan z małżonką i Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga
  • IMG_0041
    b.Ambasador RP w RK dr Władysław Sokołowski, p. Anna Deja-Piotrowska i Dyr. INP UZ prof. Andrzej Bisztyga
  • IMG_0046
    Wystąpienie Wiceministra Spraw Zagranicznych Margułana Baimukhana w Łazienkach Królewskich