2019

  1. dr Olaf Włodkowski
    Konkurs Miniatura 3 (2019): Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej