W dniu 18 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i dydaktycznych Rektora UZ dla pracowników akademickich.

Miło nam poinformować, że spośród pracowników Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji nagrody otrzymali:

  • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego)
  • dr Sebastian Kowalski (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego)
  • dr Olaf Włodkowski (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego)
  • dr Agnieszka Kania (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego)
  • dr Piotr Kapusta (Katedra Prawa Konstytucyjnego)
  • dr Wiktor Trybka (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego)
  • dr Magdalena Skibińska (Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego)