Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga jest Autorem licznych opinii i stanowisk dla organów i instytucji państwowych. Podziękowania za jego doradczą aktywność napłynęły do Instytutu z Senatu RP od senatora dr Piotra Zientarskiego - Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej kilku kadencji.