Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 (Instytut Nauk Prawnych) informuje, iż zgłaszanie kandydatów przedstawicieli nauczycieli akademickich (z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich) do Kolegium Elektorów i Senatu odbędzie się w dniach od 2.3.2020 do 6.3.2020 w godz. 9.00 -14.00 w budynku WPiA A 41, Plac Słowiański 9, w pok. 106 (pani mgr. Justyna Sołtysik).

Zgłoszenia w tym terminie przyjmowane będą wyłącznie pisemnie z akceptacją kandydata, na drukach dostępnych na stronach UKW (strona główna UZ, zakładka Wybory 2020, https://www.uz.zgora.pl/index.php?karty-zgoszen-ukw).

Zgłoszenia i zgody kandydatów, będą również przyjmowane bezpośrednio przed wyborami ustnie do protokołu, przez członków OKW.

Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów i Senatu odbędą się w piątek dnia 13. marca 2020 r. w budynku WPiA A 41, Plac Słowiański 9 w sali posiedzeń RDN:

  • o godzinie 10 - dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
  • o godzinie 11 - dla grupy profesorów i profesorów uczelni.

Ilość przypadających mandatów w INP kształtuje się następująco:

  • 4 mandaty - grupa profesorów i profesorów uczelni do Kolegium Elektorów,
  • 1 mandat - grupa pozostałych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów,
  • 1 mandat - grupa profesorów i profesorów uczelni do Senatu,
  • 1 mandat - grupa pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu.

Z poważaniem, przewodnicząca OKW nr 12
Martyna Łaszewska-Hellriegel