W dniu 24-25 lutego br. w Popowie podczas XII Konferencji Ministra Sprawiedliwości z udziałem Dziekanów wydziałów prawa uczelni wyższych, Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w całym kraju w dniu 28 września 2019 r.

Wśród 6350 kandydatów z całej Polski z 51 wydziałów prawa znaleźli się także pierwsi absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (50 z 93 absolwentów).

Wyniki egzaminacyjne (średnia zdobytych punktów) uzyskane przez absolwentów podczas egzaminów na aplikacje plasują Zielonogórski Wydział Prawa i Administracji na 12 pozycji w rankingu wydziałów prawa, w którym pierwsze miejsce od lat zajmuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a kolejne m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański. WPIA Uniwersytetu Zielonogórskiego na liście rankingowej wyprzedza m.in. Uniwersytet im. M. Kopernika, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Rzeszowski, KUL i wiele innych.

W grupie wydziałów prawa, z których w 2019 roku przystąpiło do egzaminów na aplikacje mniej niż 196 osób (między 20-90 absolwentów) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zajął I miejsce z wynikiem tzw. zdawalności (uzyskanie oceny pozytywnej z testu) na poziomie 58 %.

Na aplikację adwokacką dostało się 78,6% zdających absolwentów WPiA UZ, na aplikację radcowską 51, 5%, a na aplikację notarialną 50%. Jedna osoba (z 10 przystępujących) pokonała wszystkie etapy egzaminu na aplikację sędziowską i została przyjęta do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Odsetek „dostawalności” na aplikacje w grupie absolwentów studiów niestacjonarnych na WPIA UZ jest najwyższy w kraju – na poziomie 63,6 % (średnia krajowa 54,6 %).

Władze Wydziału przekazują gratulacje wszystkim absolwentom, którzy rozpoczęli dalsze kształcenie zawodowe na aplikacjach prawniczych, życząc im zadowolenia z wybranej ścieżki kariery zawodowej i dalszych sukcesów; absolwentom, którym zabrakło zaledwie kilku punktów do wymarzonej aplikacji życzymy powodzenia na egzaminach w 2020 roku, a wszystkim pracownikom WPIA, których wkładu w przygotowanie absolwentów do egzaminów na aplikacje nie można przecenić, składamy podziękowanie za ich zaangażowanie i trud.