27 lutego br. adiunkci wykładający w Instytucie Nauk Prawnych Naszej Uczelni dr Sebastian Kowalski i dr Cezary Kąkol z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego - brali udział w audycji Radia Zachód, w której rozmawiali wspólnie i z radiosłuchaczami o tym, czy kara bezwzględnego więzienia jest dobrym rozwiązaniem w przypadku sprawców wypadków drogowych, oszustów, cyberprzestępców czy osób niepłacących alimentów?

Pracownicy Instytutu Nauk Prawnych przekonywali, że kara ograniczenia wolności zasadniczo jest lepszym rozwiązaniem, ale podkreślili, że uchylanie się od jej wykonania może spowodować pozbawienie wolności. Audycję, która cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, prowadziła Sylwia Misiak. Audycji można wysłuchać używając poniższego linku

https://www.zachod.pl/audycja/czy-kara-bezwzglednego-wiezienia-za-drobne-przestepstwa-jest-dobrym-rozwiazaniem/