Periodyk Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego


KOLEGIUM REDAKCYJNE 

 • Anna Chodorowska (sekretarz),
 • Anna Feja-Paszkiewicz,
 • Joanna Markiewicz-Stanny,
 • Justyna Michalska (redaktor naczelna),
 • Magdalena Skibińska,
 • Olaf Włodkowski

RADA NAUKOWA

 • Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy),
 • Eduard Barany (Słowacka Akademia Nauk),
 • Andrzej Bisztyga (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Emilio Castorina (Uniwersytet w Katanii, Włochy),
 • Jerzy Ciapała (Uniwersytet Szczeciński),
 • Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Krzysztof Eckhardt (Rzeszowska Szkoła Prawa),
 • Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Stefan Haack (Uniwersytet Viadrina),
 • Jiri Jurasek (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy),
 • Julia Klauer (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Prawa w Berlinie, Niemcy),
 • Martyna Łaszewska-Hellriegel (wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Gabriella Mangione (Uniwersytet Insubria Varese-Como, Włochy),
 • Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski),
 • Tomasz Milej (Uniwersytet Kenyatta w Nairobi, Kenia),
 • Bernadetta Nitschke-Szram (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Hanna Paluszkiewicz (przewodnicząca, Uniwersytet Zielonogórski),
 • Ivan Pankevych (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
 • Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski),
 • Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki),
 • Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Miruna Tudorascu (Uniwersytet 1 grudnia 1918 w Alba Iulia, Rumunia),
 • Valeriy Tsymbalyuk (Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, Ukraina),
 • Krystyna Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Arkadiusz Wudarski (Uniwersytet Zielonogórski)

 

DYSKURS PRAWNICZY I ADMINISTRACYJNY NR 1/2018


WYKAZ ARTYKUŁÓW NR 1/2018

Redaktor naukowy: Anna Feja-Paszkiewicz

 1. Bogusław Banaszak - Inspekcja farmaceutyczna – problemy z decentralizacją
 2. Izabela Bernatek-Zaguła - Informacja jako kategoria prawna
 3. Yuriy Boshytskyi - Ukrainian intellectual property – innovative horizons
 4. Anna Feja-Paszkiewicz - Statut jednostki pomocniczej gminy – aspekty formalne
 5. Leszek Kaczmarski - Konstrukcja instytucji zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie
 6. Volodymyr Kampo - Doctrine of European common democratic values by prof. L. Yuzkov: Ukrainian history and modernity
 7. Agnieszka Kania - Wybrane problemy z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary
 8. Jarosław Kuczer - Perspektywy zmiany prawnego statusu mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec
 9. Weronika Kundera- Mniejszość polska na Ukrainie. Wspomnienia
 10. Martyna Łaszewska-Hellriegel - Bioetyka dla lekarzy. Mówienie prawdy
 11. Sławomir Maciejewski - Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP na przykładzie systemu emerytalnego
 12. Barbara Majewska-Jurczyk - Ochrona praw konsumentów na przykładzie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 13. Bernadetta Nitschke-Szram - Struktury administracyjne odpowiedzialne za realizację polityki wobec Polonii w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
 14. Kacper Pawłowski, Paweł Macuga - Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 15. Daniel Wojtczak - Zasada społeczeństwa obywatelskiego jako zasada naczelna konstytucji

RECENZENCI NR 1/2018

Michał Bartoszewicz, Jakub Czepek, Monika Haczkowska, Olga Łachacz, Wioleta Jedlecka, Piotr Lisowski, Iwona Sierpowska, Ewa Tuora-Schwierskott, Grzegorz Kulka, Paweł Kobes, Agnieszka Wedel, Vita Zagórowska, Mariusz Załucki


KOLEJNE NUMERY

Kolejne numery periodyku powstają pod redakcją naukową:

 1. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 2. Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
 3. Dr Justyna Michalska
 4. Dr Anna Feja-Paszkiewicz