W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego) zrealizował projekt badawczy „Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce”.

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 3 (decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 listopada 2019 r. Nr DEC- 2019/03/X/HS5/00674). Projekt został zrealizowany we współpracy z Cambridge Centre for Property Law, centrum badań w zakresie problematyki ksiąg wieczystych działającym na Uniwersytecie Cambridge. Badania były prowadzone we współpracy z profesorem Martinem Dixonem oraz profesorem Rodem Thomasem. W ramach projektu zostały przeprowadzone kwerendy biblioteczne w Cambridge University Library, Squire Library oraz University College London Library. Dzięki kontaktowi z HM Land Registry, udało się pozyskać szereg materiałów do dalszych badań, w tym dotyczące projektu Digital Street, związanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) i technologii Blockchain. Celem projektu było przeprowadzenie badań wstępnych, które mają być podstawą większego projektu badawczego. Efektem pobytu jest m.in. nawiązanie współpracy ze School of the Humanities and Social Sciences, jednostką Uniwersytetu Cambridge zajmującą się wspomaganiem w pozyskiwaniu funduszy na badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz ustalenie ram projektu, jaki miałby być w przyszłości realizowany m.in. z prof. Dixonem. W ramach podsumowania pobytu dr Piotr Mysiak przeprowadził seminarium poświęcone problematyce bezpieczeństwa ksiąg wieczystych, w trakcie którego sformułowano szereg postulatów dotyczących dalszych badań.