Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.03.2020 r. (DZ. U z 2020 poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.