W związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów zawieszona jest także realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określonych w programach studiów.