W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym i zawieszeniem zajęć dydaktycznych od 11 marca 2020 r. do odwołania, uprzejmie przypominam, że nie jest to czas wolny od uczenia się i nauczania. Celem zawieszenia zajęć dydaktycznych nie jest odpoczynek od nauki, ale zapewnienie wymaganej względami epidemiologicznymi izolacji, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.
Wobec zalecenia, by w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne były prowadzone na odległość, zaleca się korzystanie przez studentów z mailowego kontaktu z pracownikami realizującymi zajęcia z poszczególnych przedmiotów (we wszystkich formach – wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria dyplomowe). Prowadzący zajęcia są dostępni pod swoimi adresami e-mail, można także kontaktować się z nimi w sposób przez nich wskazany np. telefonicznie albo za pomocą innych kanałów informacyjnych.

Na stronie domowej Wydziału w zakładce Studenci/Materiały dydaktyczne będą sukcesywnie zamieszczane materiały dydaktyczne do pobrania bądź wskazówki w jaki inny sposób będą one przez poszczególnych prowadzących zajęcia udostępniane studentom (np. mailowo do starostów, bezpośrednio do grupy studenckiej etc.).

Przypominam także o zmianie zalecanej formy kontaktu z Dziekanatem na kontakt mailowy i telefoniczny.

Proszę bezwzględnie śledzić wszystkie informacje zawarte na stronie Wydziału, na stronie Uniwersytetu, a w szczególności zalecenia i komunikaty Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także monitorować swoje skrzynki mailowe.

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Dziekan WPiA