Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przesłaną przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na UZ w sprawie realizacji przedmiotu "Wychowanie Fizyczne" w semestrze letnim 2019/2020 uprzejmie informuję, że częściowo będzie się on odbywał w formie zdalnej, a częściowo w postaci zajęć praktycznych, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.. Zajęcia praktyczne będą realizowane dzięki udostępnieniu studentom obiektów sportowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od zajęć obligatoryjnych, a także w formie zajęć wielogodzinnych np. w postaci dłuższej wycieczki nordic walking albo spływu kajakowego itp .

Z uwagi na obawę dużego obciążenia po powrocie do tradycyjnego trybu realizacji zajęć, przewiduje się, że co najmniej 30 % zaplanowanych godzin z tego przedmiotu będzie realizowanych w formie kształcenia zdalnego poprzez stronę SWFiS: http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php, gdzie zostanie utworzona zakładka „Kształcenie zdalne”, w której zamieszczane będą materiały dydaktyczne pozwalające na zrealizowanie zakładanych efektów uczenia się.

O kolejnych ustaleniach będą Państwo informowani na bieżąco.