Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w Warszawie, dr Wojciech Federczyk, zaprasza wszystkich absolwentów studiów jednolitych oraz drugiego stopnia do uzupełniania wiedzy w zakresie administracji publicznej zdobytej w toku studiów wyższych. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia m.in. uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 r., zaś rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl