Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studentów ostatniego semestru studiów dla kierunków:
administracja I st., administracja II st., prawo studia stacjonarne i niestacjonarne:

-sesja egzaminacyjna 15-22.06.2020 r.,

-sesja poprawkowa 23-30.06.2020 r.