W bieżącym semestrze zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne odbędzie się na podstawie:

1. udziału w zajęciach, które odbyły się w dniach 28.02-11.03.2020 r.

2. przesłania oświadczenia o zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie SWFiS http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php, portalu Facebook Studium WFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przesłanych pocztą elektroniczną,

3. pracy zdalnej w dniach 12.03-15.05.2020 r. (realizacja efektów kształcenia dotyczących wiadomości na temat aktywności fizycznej) oraz w dniach 18.05-18.06.2020 r. (realizacja efektów kształcenia dotyczących samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej);

warunkiem zaliczenia będzie przesłanie odpowiedzi na pytania lub pracy dotyczącej aktywności fizycznej oraz potwierdzenia realizacji treści programowych zamieszczonych na ww. stronie.

Nauczyciele SWFiS przesłali studentom oświadczenia i szczegóły zaliczenia na adresy milowe udostępnione w platformie StudNet. W przypadku, gdyby zajęcia zostały wznowione to zajęcia Wychowania Fizycznego będą odbywać się zgodnie z planem, ale ze względu na ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnictwo w zajęciach będzie dobrowolne.
W roku akademickim 2020/2021 studenci, którzy w bieżącym semestrze kończą zajęcia z Wychowania Fizycznego, będą mieli pełny dostęp do oferty programowej Studium.